Trådlöst Kallelsesystem

Portabelt patientsystem CMT-100

Det nya trådlösa systemet ger patienten trygghet och rörelsefrihet.

Läs mer om larmet här

PORTABLET LARM – CMT 100

Vid larm kan patienten enkelt lokaliseras och rätt åtgärd sättas in. Uppdelning av larm, akut eller service, gör att larmen kan prioriteras. Ökad vårdkvalitet både för patient och personal.
Kostnaden för installation och underhåll betydligt lägre än dagens trådbundna och fasta larm. Vid överbeläggning kan systemet mycket enkelt utökas med fler enheter.

PERSONALVÄRDE

  • Rätt personal och rätt prioriteringar
  • Mindre stress och bättre beslut
  • Vet vilken paient som kallar
  • Lättöverskådlig information vid larm
  • Enkelt att addera fler enheter vid överbeläggning
  • Eget larm via personalenheten ger trygghet

PATIENTVÄRDE

  • Tryggt och tillgängligt
  • Ökad vistelsekvalitet
  • Rörelsefrihet
  • Säkerhet

Kontakta oss